ULL DE BOU
Obra gràfica en Lito Òfset feta a Menorca, aquest estiu passat, a l'estudi d'en Carles Moll
El Bus cavalca de nou...!!

SOTA EL SALACOTFent amics entre les criatures magnífiques de la selva particular...